β€œArnaud Sussmann is creating the buzz of a star on the ascent.”       
                                                     - Pioneer Press (Minnesota)

bb.png

A new video interview from the Tel Aviv Museum in Israel - July 2014

Arnaud Sussmann ProfileListen